ROTHENBERGER Commitment to Quality

Závazek kvality

Kvalita byla a je centrální hodnotou podnikatelské činnosti společnosti ROTHENBERGER. Kvalita je pro nás nejvyšším imperativem, kterým se neustále řídíme, neboť je zároveň i závazkem vůči našim zákazníkům - závazkem, který plníme!

Vlastní výzkum a vývoj

ROTHENBERGER vsází na vlastní vývoj a inovace. Investiční hodnota společnosti vysoce přesahuje hodnoty pro tuto oblast podnikání běžné a více než 180 patentů zaručuje kvalitu produktů. V našich TEC-Centrech v Kelkheimu/Německo a Abadianu/Španělsko, stejně jako na dalších mezinárodních pracovištích naši technici zkoumají a vyvíjejí nová, lepší řešení pro práci s trubkami.

Více než 60% vlastní produkce

Za záruku kvality lze bezpochyby považovat vysokou míru vlastní produkce, která v současné době převyšuje 60%. Vlastní produkce sestává z pěti mezinárodních podniků.

Kontinuální proces zlepšování

U ROTHENBERGERa je samozřejmostí přirozená tendence k neustálému zvyšování procesní, výrobní i produktové kvality. Ta se zrcadlí například i v ,,ROTHENBERGER Operational Excellence Program“, který na základě standardizované metodiky zkouší a vyhodnocuje dosažené cíle.

Nepřetržitý růst servisních standardů

Jsme toho názoru, že kvalita výrobků se musí odrážet i v kvalitě jejich servisu. ROTHENBERGER disponuje celosvětově hustou sítí více než 150 certifikovaných servisních míst. Díky standardům servisního vybavení, průběžným školením servisního personálu, aktuální dokumentaci a optimálním zásobám náhradních dílů je zajištěno, že se každému zákazníkovi společnosti ROTHENBERGER dostane na všech servisních místech stejně vysoké kvalitní podpory a péče. Nejvyšší důraz je kladen na krátké prodlevy tak, aby bylo zákazníkovi jeho nářadí co nejrychleji opět k dispozici. Proto se schopnost okamžitého dodání náhradních dílů pohybuje stále kolem 98%.

ISO-certifikovaný management kvality

ROTHENBERGER disponuje certifikátem kvality ISO 9001. Výrobkový sortiment je pro snadnější a přehlednější orientaci zákazníka rozdělen do pěti oblastí použití: 

  • Instalace
  • Servis & údržb
  • ROWELD® polyfusní svažování
  • Chladicí & klimatizační technika
  • Univerzální nářadí