ROTHENBERGER Social Responsibility

Společenská odpovědnost

Kromě korporátní odpovědnosti cítíme ve společnosti ROTHENBERGER spoluodpovědnost za stav lidstva a životního prostředí. Proto nasazujeme svou energii, angažovanost, sílu a v neposlední řadě i finanční prostředky na pomoc tam, kde je to potřeba.

Angažovanost za životní prostředí

Hospodaření s ohledem na životní prostředí je pro ROTHENBERGER samozřejmostí - dodržujeme nejpřísnější standardy a zasazujeme se o zodpovědné zacházení se zdroji a energií.

Nadace TOOLS FOR LIFE

V roce 2008 založil Dr. Helmut Rothenberger nadaci TOOLS FOR LIFE, která se angažuje pro udržitelné obecné blaho naší společnosti. TOOLS FOR LIFE si jako cíl vytyčila pomáhat lidem na komplikovaných místech Světa nacházet cestu k pitné vodě a ostatním druhům energie. Neboť čistá pitná voda a spolehlivý zdroj energie nejsou v mnohých částech Země samozřejmostí. Ve smyslu ,,pomoc k vlastní pomoci" se tato nadace snaží dodat lidem odvahu vzít osud do svých rukou. ROTHENBERGER je pro to angažovaným partnerem, který nadaci podporuje jak nářadím, tak cennými silami a know how jeho zaměstnanců. Nadace TOOLS FOR LIFE spolupracuje s renomovanými mezinárodními záchrannými organizacemi.