ROTHENBERGER Values

Hodnoty

Vidíme sami sebe jako světuotevřenou rodinu, která s odvahou a podnikavým duchem kráčí naproti nabízejícím se výzvám. Věříme v kvalitu, píli, dynamiku a pokoru a tyto vlastnosti jsou i hlavním vodítkem našeho podnikatelského konání. V duchu této podnikatelské filosofie jsme určili 7 základních hodnot, na kterých je založeno naše podnikání - soudržnost, důvěra, odpovědnost, efektivita, kvalita, odvaha, podnikavý duch.

ROTHENBERGER Family Ties

Rodinná soudržnost

Jsme členem velké rodiny ROTHENBERGER s celosvětovou působností.

ROTHENBERGER Trust

Důvěra

Kultura naší společnosti je založena na vzájemné důvěře, vystavěné na upřímné a transparentní komunikaci a férové spolupráci.

ROTHENBERGER Responsibility

Odpovědnost

Přijímáme přímou odpovědnost za výsledky, zdroje a vlastní rozhodnutí. Naše nasazení a vášeň pro práci vedou ke spokojenosti jak našich zákazníků, tak zaměstnanců.

ROTHENBERGER Efficiency

Efektivita

Pracujeme efektivně, protože děláme věci jednoduše a rychleji než ostatní.

ROTHENBERGER Quality

Kvalita

Dbáme na kvalitu - u našich zaměstnanců, produktů i procesů.

ROTHENBERGER Courage

Odvaha

Máme odvahu být inovativní a měnit věci - i za cenu vzdání se vlastního pohodlí.

ROTHENBERGER Entrepreneurial Spirit

Podnikavý duch

V naší každodenní práci se zrcadlí náš podnikavý duch - jsme orientovaní na výkon, děláme rychlá rozhodnutí a nikdy se nevzdáváme. Jsme připraveni na budoucnost!