ROTHENBERGER Corporate Culture

Kultura

Více než 60 let funguje společnost ROTHENBERGER jako rodinný business. Rodinné hodnoty mají od samého počátku významný podíl na úspěchu firmy. Rodinou není míněno jen rodové společenství vlastníků, nýbrž celá korporátní rodina, jejímž členem je každý zaměstnanec z mateřské společnosti i dceřinných firem celého světa.

Tato základní hodnota je součástí image, na které je založeno naše každodenní konání.